Bestillingsvilkår

eBeach.no er en del av On the Beach Limited (“OTB”), som er en reiseleverandør registrert i Storbritannia (organisasjonsnummer 3162982). Organisasjonsnummer for vår svenske filial er 516408-9186.

Oppført adresse i Storbritannia: Park Square, Bird Hall Lane, Cheadle, SK3 0XN, UK. Oppført adresse i Sverige: Svetsarvägen 15 2tr, 171 41 Solna, Sverige

Henvisninger til ”deg” og ”dere” i disse reisevilkårene rettet til alle personer i bestillingsbekreftelsen (samt de personer som eventuelt legges til etter bestillingsdato). ”Vi”, ”oss” og ”vår” henviser til On the Beach Limited (OTB).

1. Avtalen

For samtlige reservasjoner gjelder både OTBs reisevilkår og bestillingsvilkårene for din spesifikke reiseleverandør/reiseleverandører. Det er ditt ansvar å lese igjennom, forstå og godkjenne disse vilkårene innen du bestiller.

1.1 Reiseleverandører

1.1.1 OTB fungerer som en agent mellom deg og tredjepartsleverandører (reiseleverandører), der du kan bestille de produkter du ønsker som et resultat av de søkene du har gjort på vår hjemmeside. Reiseleverandører inkluderer bl.a. reisearrangører, flyselskap, hotellkjeder, hotelleverandører, flyleverandører og transferleverandører.

1.1.2 Når OTB behandler din bestilling, skapes en kontrakt mellom deg og reiseleverandøren for de reiseproduktene du velger. Reiseleverandørens reisevilkår gjelder for din bestilling og du må godkjenne disse innen OTB kan behandle din bestilling.

1.1.3 Ettersom OTB fungerer som en handelsagent, tar vi ikke på oss ansvar eller skyldighet for de handlinger, tjenester eller utelukkende tjenester som tilbys av reiseleverandører. Vi anbefaler at du nøye leser igjennom din reiseleverandørs reisevilkår ettersom de inneholder viktig informasjon angående din bestilling. Du kan alltid be oss sende en kopi av reisevilkårene om du ikke har dem.

1.2 OTB fungerer bare som en agent

1.2.1 Når din reiseleverandør er et lavprisflyselskap er reiseavtalen gjort i ditt navn og vi fungerer som din forhandler i behandlingsprosessen av din bestilling. For øvrige bestillinger fungerer visom en handelsagent for reiseleverandøren som er hovedmannen, eller handelsagenten for hovedmannen.

1.2.2 Når vi fungerer som din handelsagent skapes en forhandlerkontrakt mellom oss. Vår grunnleggende forpliktelse i denne kontrakten er å handle på dine vegne med kompetanse og fornuft.

1.2.3 Du godkjenner at OTB, etter vår egen bedømmelse, kan avbestille dine bestillinger på vegne av deg og i ditt navn, forutsatt at OTB er instruert av deg, dine bestillinger via såkalte bed banks og i stedet bestille direkte med et hotell om vi mener er i din beste interesse. Vi er ansvarlige for eventuelle tap du gjør som et resultat av en slik avbestilling eller ombestilling.

1.3 Individuelle reiseprodukter

1.3.1 OTB er ikke en pakkereisearrangør, hvilket betyr at vi ikke arrangerer eller kombinerer reiseprodukter. Vi tilbyr en søkefunksjon som gjør det mulig for deg å bestille reiseprodukter med reisearrangører. Hvert reiseprodukt du velger er en separat bestilling, uavhengig av andre reiseprodukt bestilt samtidig. Hvis du bestiller mer enn ett reiseprodukt, er disse ikke en kombinasjon.

1.3.2 Den fleksibiliteten som OTB tilbyr er at du er ikke bundet til å bestille mer enn ett reiseprodukt og hvert reiseprodukt kan bestilles helt uavhengig av andre. Når vi bruker betegnelsen ”bestilling” er det for å forekle selve bestillingsprosessen og betegnelsen referer til enten en individuell bestilling, for ett reiseprodukt eller flere bestillinger du har gjort samtidig.

Gruppebestillinger

1.3.3 Hvis større grupper ønsker å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet på flygninger/hotell, anbefales å kontakte vår kundeservice. Hvis to parter av den samme reisegruppen bestiller to separate bestillinger og tilgjengeligheten utgår mellom de to bestillingene er vi dessverre ikke i stand til å avbestille den første bestillingen uten tilleggskostnader.

1.4 Når avtalen er skapt

1.4.1 Når du velger å bestille dine reiseprodukter samt angir dine personopplysninger og kontodetaljer på vår hjemmeside, ber du oss gjøre en bestillingsforespørsel hos den relevante reiseleverandøren for din regning. Vennligst merk at den personen som er oppgitt først i bestillingsskjemaet anses som bestillingens hovedreisende. Det er bare den hovedreisende som kan kontakte kundeservice angående endringer og eventuelle andre beslutninger vedrørende bestillingen. Vi kontakter reiseleverandøren rett etter at du har gjort din bestillingsforespørsel, men alle reiseleverandører behøver en kort stund på seg for å bekrefte at ditt valgte fly/hotell er ledig. E-postbekreftelsen som sendes ut til deg etter at du har foretatt din bestillingsforespørsel er IKKE en kontrakt på at reiseleverandøren kan tilby dine valgte produkter, bare en bekreftelse på at vi har mottatt din bestillingsforespørsel. Om ditt valgte produkt finnes tilgjengelig, som annonsert på vår hjemmeside, inngår du en bindende kontrakt til å kjøpe produktet i enighet med reiseleverandørens bestillingsvilkår.

1.4.2 Når vi har mottatt en bekreftelse fra reiseleverandøren, vil vi kontakte deg via e-post for å informere deg om at din ordre har blitt bestilt. Kontrakten er opprettet når reiseleverandøren utsteder en faktura med deres bestillingsreferanse. Vennligst noter at når din bestilling er bekreftet til oss, kan du bare avbestille bestillingen i samsvar med den relevante reiseleverandør sine bestillingsvilkår hvor avbestillingskostnader kan inngå. Ved en avbestilling kan vi også behøve å ta ut egne avbestillingsavgifter for å dekke våre administrasjonsavgifter.

2 Fly
2.1. Flytider og billetter

De flytider som vises er provisoriske og kan være utsatt for endringer, som spesifisert i bestillingsvilkårene. Ved alle bestillinger av flygninger, vennligst følg reiseleverandørens instruksjoner og dobbeltsjekke dine flytider 48 timer før avgang. Dette gjelder både for utreise og hjemreise, da endringer av flytider kan skje under din ferie. Vi tar ikke ansvar for at du mister flyavgangen om du ikke har fulgt disse instruksjoner. De fleste flyselskapene benytter seg ikke av billetter og du må forsikre deg om at du har ditt referansenummer. Referansenummeret for din flygning og innsjekkingsprosedyren er inkludert i bestillingsbekreftelsen vi sender til deg på e- post. Enkelte flyleverandører krever at denne innsjekkingsprosedyren utføres online. Flyr du med et charterselskap utstedes vanligvis flybillettene mellom ti dager og to uker innen avreise, selv om de reserverer rettigheter til å utstede reisedokumenter ved avreise på flyplassen. Du må kontakte oss en uke innen avreise hvis du reiser med et charterselskap og du ikke har mottatt dine reisedokumenter eller ikke har et referansenummer for din flygning. Vi tar ikke ansvar for dokument mistet som er sendt via post, forutsatt at det skyldes forsømmelighet fra vår side.

2.2. Flyinformasjon

2.2.1 Flyinformasjonen annonsert kommer fra alle hovedreiseleverandører og flyselskap. Informasjonen er skannet av en tredjepart og regelmessig oppdatert. Observer at enkelte flyselskap ikke opprettholder faktisk tilgjengelighet i sine bestillingssystem, som vi er koblet opp mot. Som agent er vi begrenset til den informasjonen vi får fra flyselskapet. Antall ledige plasser og priser fastslås av leverandøren og kommer an på tilgjengelighet. Legg merke til at priser kan variere.

2.3. Bagasje og andre flytillegg

2.3.1. Alle flyselskap tillater håndbagasje, hvilket er inkludert i våre priser. Hvor mye håndbagasje som tillates varierer mellom de ulike flyselskapene. Hvilken type du er tillatt med ditt valgte flyselskap er bekreftet i deres bestillingsvilkår, som du finner i dine reisedokumenter. Ønsker du ekstra bagasje, kan dette legges til ved bestilling, innen du fullfører og betaler.

2.3.2 Med enkelte charterselskap og lavprisselskap inngår ikke innsjekket bagasje i prisen, men kan velges som ekstra tillegg. Når du bestiller med et flyselskap som tar ekstra avgift for innsjekket bagasje, er dette ikke inkludert i våre priser og du får derfor mulighet til å legge til innsjekket bagasje når du gjør din bestilling. Hvilken type innsjekket bagasje du er tillatt fastslås av flyselskapet og kan variere mellom de ulike flyselskapene. Om du velger å ikke legge til innsjekket bagasje er du bare tillatt den håndbagasjen som er fastslått av flyselskapet. I de fleste tilfeller tillater flyselskap et stykk håndbagasje på mellom 5 og 10 kg. Håndbagasje kan ikke overskride det tillatt av flyselskapet. For mer informasjon henviser vi deg til flyselskapets bestillingsvilkår.

2.3.3 Våre flypriser inkluderer ikke måltider på flyet.

2.3.4 Vennligst noter at ekstra flytillegg (f.eks. innsjekket bagasje eller måltider) som du velger å legge til ved bestilling, ikke kan avbestilles eller tilbakebetales.

2.4 Lavprisflyselskap

2.4.1 Enkelte lavflyselskap krever at du sjekker inn online. Når dette er tilfelle, finnes instruksjoner om hvordan du sjekker inn online, i din bestillingsbekreftelse. Vennligst les igjennom disse instruksjonene nøye. For enkelte flyselskap behøver du å gjøre separate innsjekkinger for avreise og hjemreise. Om du ikke sjekker inn online og selv skriver ut ditt boardingkort, tilkommer innsjekkingsavgifter på flyplassen som du er bundet til å betale.

2.4.2 For lavprisflygninger får du ingen billett. Du behøver ditt referansenummer, som sendes til deg via e-post, sammen med din bestillingsbekreftelse og ditt pass for ombordstigning på flyet (samt følge instruksjon i 2.4.1 ovenfor).

2.4.3 Vennligst noter at bestillinger med lavprisselskap IKKE er refunderbare.

2.5 Flere flyselskap, triangulære flygninger og 2 x enveisflygninger

2.5.1 Om du bestiller med flere flyselskap, triangulære flygninger (dvs. at flyet reiser fra en annen flyplass enn hva du kommer hjem til, for eksempel avreise fra Oslo Gardermoen men hjemreisen ankommer Oslo Rygge) og 2 x enveisflygninger hvor vi bestiller to separate flygninger med to ulike flyselskap eller noen ganger den samme flyselskap. I enkelte tilfeller for å sikre at vi kan tilby så lave priser som mulig, reserverer vi din flygning (samme reise, samme flyselskap) som 2 x enveisreiser, dvs. en reservasjon for din utreise og en reservasjon for din hjemreise. Når flyet reserveres med mer enn ett flyselskap eller er en såkalt triangulær flygning kommer informasjonen om de ulike norske flyplassene og flyselskapenes logoer til å være synlig gjennom hele bestillingsprosessen.

2.5.2 I din bestillingsbekreftelse finnes to reisebekreftelser, en referanse for hver flygning og i enkelte tilfeller, bestillingsvilkår fra to flyselskap. Dette påvirker ikke din reise, og du anvender helt enkelt rett reisebekreftelse for innsjekking til respektive flygning.

2.5.3 I det usannsynlige tilfellet at noen av flyselskapene gjør en endring som berører noen av dine flyreiser, og du ikke kan finne et passende alternativ, og derfor velger å avbestille din reise, er du skyldig å betale avbestillingsgebyr for andre flyreiser og tjenester i din bestilling.

2.6 Flyselskap der ut-og hjemreise er bestillt som en billett.

2.6.1 Med visse flyselskap bestiller vi ut-og hjemreise som en billett. For disse bilettene avbestilles hjemreisen automatisk om du ikke har anvendt utreisen. Om din ut-og hjemreise er bestillt som en billett og du av noen grunn ikke anvende utreisen med fortsatt vil beholde hjemreisen må du kontakte oss så fort du vet om dette, for å se om vi kan endre din billett. OTB kan derimot ikke garantere at det kommer til å være mulig å anvende bare en del av biletten.

3. Hotell
3.1 Hotellklassifiseringene

3.1.1 Alle hotell som vises på vår hjemmeside eller i vår markedsføring er reservert gjennom den reiseleverandøren som vises i din bestillingsbekreftelse. Vi har ikke mulighet til å kontrollere alle hotell innenfor hver sesong, men de hotellklassifiseringene som vises på vår hjemmeside/markedsføring er baserte på hotellets egen klassifisering samt rangeringer gjort av offisielle turistforeninger. I visse situasjoner er disse også baserte på OTBs egne klassifiseringer, og i disse tilfellene markeres dette tydelig på relevante sider, ettersom dette kun mens som en veiledning for våre kunder. Vi prøver alltid å vise en så nøyaktig stjerneklassifisering som mulig, men ettersom OTB fungerer som en agent kan vi ikke garantere att vi alltid har fått oppdaterte stjerneklassifiseringer fra våre leverandører.

3.1.2 Alle hotell er rimelige alternativ i sin klassifiseringskategori. Skulle vi få urimelig mange klager fra våre kunder angående et spesifikt hotell, vil vi fjerne dette hotellet fra vår hjemmeside/markedsføring.

3.2 Klager om hotellet

3.2.1 Om du har en klage under tiden du bor på ditt hotell må du informere personal umiddelbart for at de skal ha mulighet for å løse problemet. Om du ikke varsler personalet, kan dette påvirke dine rettigheter til kompensasjon gjennom kontrakten med din reiseleverandør. Om hotellet ikke løser problemet til ditt behag, ber vi deg kontakte reiseleverandørens representant på feriestedet.

3.2.2 Om du har fullført disse stegene og du fortsatt opplever at problemet ikke er løst ber vi deg kontakte oss på tel. +47 21 98 89 14.

3.3 Bestillingsprosessen

3.3.1 Forutsatt at du ikke har etterspurt annet ved bestillingen, reserveres ditt hotell fra samme dato som du reiser til din feriedestinasjon for det antall netter som kreves. Dato og tider for din innkvartering finnes i din bestillingsbekreftelse (vennligst les igjennom nøye). Etter at du har sjekket inn på hotellet ved ankomst, blir du tildelt et rom. Når du reiser med en flygning med avreise fra Norge etter midnatt, vil rommet være reservert fra og med dagen før. Vanligvis må du sjekke ut av rommet klokken 12 på dagen, hvis du flyr hjem på natten eller på avreisedato for en kveldsflygning. Vi kan forespørre en sen utsjekking ved hotellet, imidlertid kan vi ikke garantere dette. Hvis vi ikke reserverer hotellet fram til den dagen du lander (for fly som lander i tidlige morgentimer), har du ikke tilgang til ditt hotellrom før flere timer etter din ankomst til hotellet. Dine flygningsdetaljer er inkludert i bestillingsbekreftelsen som vi viderefører til ditt hotell så hotellpersonale er bevisst på dine flytider. De vil også bli varslet ved din bestilling at du forespør en sen utsjekking. De fleste hotell vil ordne en se utsjekking for gjester, og dette vil vanligvis innebære en mindre avgift lokalt (vi kan ikke erstatte denne kostnaden) og blir vanligvis forespurt kort tid etter ankomst.

3.4 “Barn bor gratis”

3.4.1 Vårt “Barn bor gratis”-konsept gjelder bare på utvalgte hotell og er avhengig av tilgjengelighet.

3.4.2 Prisen for voksne kan variere etter hvor mange voksne som bor i hvert rom. Noter at enkeltromstilegg kan tilkomme på visse hotell om det bare er en voksen i bestillingen. Dette tilegget varierer og kan under visse omstendigheter bety at kostnaden er den samme som om to voksne bodde i rommet. Det er vår leverandør som bestemmer over eventuelle enkeltromstilegg og dette er ikke noe OTB kan påvirke.

3.4.3 OTBs prisantydning betyr at prisen du ser for hvert hotell er prisen du betaler per voksnen. Eventuelle barn er inkluderte i prisen per voksen på rommet.

3.4.4 Visse av våre leverandører har en grense på hvor mange barn som kan bo gratis i hvert rom. Dette er ikke noe OTB kan påvirke.

3.5 Særskilte ønskemål for hotellet

3.5.1 Vi viderefører gjerne eventuelle spesielle ønsker eller forespørsler til din relevante reiseleverandør eller til ditt hotell. Vennligst noter at hotellet vil gjøre hva de kan for å imøtekomme dine ønsker, men kan ikke garanteres. Inholdet i ditt ønskemål er ikke en del av kontrakten mellom deg og hotell-leverandøren.

3.6 Særskilte behov fordi at noen i reisefølget har nedsatt bevegelighet eller funksjon.

3.6.1 Om du har Særskilte behov når du bestiller din ferie fordi at du, eller noen av dine medreisende, er funksjonshemmet eller har nedsatt bevegelighet, så må du forsikre at du har undersøkt hotellet nøye innen du bestiller det. Vi anbefaler at du kontakter vår kundetjeneste på tel. 21 98 89 14 innen du bestiller din reise online, slik at du kan informere oss om dine eller dine medreisendes funksjonshindring. Slik kan vi foreslå et hotell som er tilpasset deres behov.

3.7 Rom som ikke kan avbestilles

3.7.1 Vi tilbyr ingen tilbakebetaling på rom som ikke kan avbestilles. Du kan ikke velge å delbetale med kort på reservasjoner som inkluderer et rom som ikke kan avbestilles. Den totale kostnaden for reservasjonen må betales ved bestilling.

3.8 Rabatter

3.8.1 Når OTB annonserer et salg eller rabatter av et reiseprodukt, er denne reduksjonen i prosent av hotellets ordinære pris for dette rommet. Dette gjelder også et reiseprodukt som vanligvis inngår i OTBs produktsortiment og som under en viss tidsperiode har en redusert pris.

4 Transfer

4.1 Med mindre du har reservert transfer separat under din bestilling, inkluderer ingen flygninger eller hotell transfer. Vennligst forsikre deg om at det hotellet du har valgt er tilgjengelig fra den flyplassen du har valgt å fly til. Noen ganger kan hotelleverandøren eller flyselskapene involvert i din reservasjon tilby gratis transfer til feriedestinasjonen. OTB vil videreføre dette tilbudet, imidlertid hvis du ikke har reservert transfer separat under bestillingen, inkluderer ingen flygninger eller hotell transfer. Leveransen og servicen av transferen ligger på hotellets, flyselskapet eller tredjepartsleverandørens ansvar.

5 Endringer og avbestillinger

5.1 Skulle du ønske å endre eller å avbestille din reservasjon, behøver vi en skriftlig bekreftelse fra hovedreisende. Vi vil ikke endre eller avbestille din reise før vi har mottatt en skriftlig bekreftelse. For mer informasjon om hvordan du avbestiller din reise, vennligst gå til ”Min Side” på vår hjemmeside eller kontakt vår kundeservice.

5.2 Reiseleverandøren eller andre leverandøren belaste deg for en avgift, hvilket vi informerer deg om. OTB vil i tillegg belaste deg for en avgift. Detaljer i forhold til avbestilling er spesifisert nedenfor.

5.2.1 Avbestillinger mer enn 28 dager innen avreisedato vil resultere i tap av første delbetaling. Du må også betale eventuelle avgifter utover dette beløpet som tas ut av reiseleverandøren samt vår administrasjonsavgift på 400 NOK per person. Noen ganger har du spesialtilbud med en første delbetaling som er lavere enn det ordinære beløpet på 1000-1600 NOK/person eller lavere enn hele beløpet av din lavpris – eller regulærflygning (les mer i paragrafen om delbetaling). Når slike reservasjoner avbestilles innen det ordinære beløpet for første delbetaling er betalt er du bundet til å betale forskjellen mellom det ordinære beløpet og beløpet du har betalt.

5.2.2 Avbestillinger som gjøres 28 dager eller mindre fra avreisedato, resulterer i tap av første delbetaling. Du må også betale eventuelle avgifter utover dette beløpet som tas ut av reiseleverandøren samt vår administrasjonsavgift på 1600 NOK per reservasjon. Innenfor denne perioden er alle flyreiser og transferbestillinger ikke refunderbare og ved en avbestilling kan du ikke få tilbakebetaling for reserverte flyreiser og/eller transferbestillinger. 5.3 Vennligst noter at om du finner ukorrekt informasjon på de reisedokumentene du har mottatt fra oss, må du umiddelbart kontakte vår kundetjeneste. Om du bestiller flygning eller hotell via vår hjemmeside, og etterpå behøver korrigere feil eller stavefeil av de navn du har oppgitt, så tilkommer en avgift så fort bestillingen bekreftes av reiseleverandøren. Avgifter tilkommer alltid ved navnendringer, selv om det bare er en bokstav som behøver å endres. I så fall du gjør en bestilling med barn over 2 år, men velger ”spedbarn” som tittel, kommer bestillingssystemet automatisk til å endre til ”Miss” eller ”Master”. Om dette er ukorrekt, og du ikke har oppgitt korrekt informasjon ved bestillingen, behøver du å betale endringsavgifter.

5.4 Om du behøver å gjøre endringer for en passasjer på en bestilling med ulike flyselskap eller med en triangulær flygning, må du sende inn en endringsforespørsel for hver separat reservasjon som passasjeren står på. For slike endringer må du betale en leverandørsavgift samt vår egen administrasjonsavgift for hver endringsforespørsel.

5.5 Avbestillings – og endringsavgifter

5.5.1 Ved avbestilling av din reise tilkommer reiseleverandørens avgifter + en administrasjonsavgift på 400 NOK per person. Administrasjonsavgiften kan dog ikke overstige 1 600 NOK.

5.5.2 Endring av navn samt feilstave måte etter at bestillingen er gjort vil medføre reiseleverandørens gebyr + administrasjonsavgift på 400 NOK per person med navneendring.

5.5.3 Ved endring av dato må reisen avbestilles i sin helhet i følge § 5.5.1 og deretter bookes på nytt på ebeach.no. Se § 5.2.2 Endringer og avbestillinger gjeldende fly- og/eller transferbestillinger.

5.5.4 Ved endring av destinasjon benyttes våre avbestillingsbestemmelser i § 5.5.1. Unntak kan gjøres ved bytte med samme reiseleverandør. Administrasjonsavgiften vil ikke overstige 1 600 NOK.

5.5.5 Bytte av hotell: Reiseleverandørens avbestillingsavgifter for det opprinnelige hotellet + eventuelt mellomlegg + administrasjonsavgift på 400 NOK per person. Administrasjonsavgiften kan dog ikke overstige 1 600 NOK.

5.5.6 Oppgradering av romtype og/eller måltidsalternativ: reiseleverandørens avgifter + en administrasjonsavgift på 400 NOK per person. Administrasjonsavgiften kan dog ikke overstige 1 600 NOK.

5.5.7 Måltider, bagasje og sitteplasser på flyet kan legges til på leverandørens hjemmeside. Dersom dere skulle ønske hjelp med dette tilkommer vår administrasjonsavgift på 400 NOK per bestilling.

5.5.8 Å legge til en passasjer etter at bestillingen er gjennomført medfører reiseleverandørens avgifter + en administrasjonsavgift på 400 NOK per person.

5.5.9 Dersom du ikke har hatt mulighet til å reise på grunn av sykdom eller dødsfall kan vi sende et såkalt ”No Show” brev som du kan vise til ditt forsikringsselskap. Kostnaden per brev er 400 NOK.

5.6 Administrasjonsavgifter

I enkelte tilfeller tar vi ut administrasjonsavgifter for de tjenester vi tilbyr. Om din bestilling skulle avbestilles av reiseleverandøren er OTB ikke skyldig å tilbakebetale slike administrasjonsavgifter.

5.7 Tilleggsavgifter

Vi ønsker å gjøre reisende oppmerksomme på bestemmelser i reiseleverandørens bestillingsvilkår som vedrører tilleggsavgifter. Som din agent kan det bli behov for å ta ut tilleggsavgifter på oppdrag av den reiseleverandør som er relevant for din bestilling. Disse avgifter er tillegg som reiseleverandøren eventuelt tar ut etter at du har gjennomført bestillingen din, på grunn av at transportkostnader har økt (for eksempel bensinkostnad, skatt, avgifter eller valutakurser). Tilleggsavgifter kan variere og du vil bli informert om det eksakte beløpet. Reiseleverandører vil alltid gjøre sitt beste for å unngå tileggsavgifter, men i de tilfeller hvor de velger å ta ut disse avgiftene må disse betales for at reisen skal kunne gjennomføres. Hvis avgiften ikke betales kan du risikere at reisen din avbestilles. Vi forbeholder oss retten til å ta ut en avgift på 1 NOK per person i administrasjonsavgift utover de avgifter som reiseleverandøren tar ut.

5.8 Skatteavgifter

Lokale myndigheter i enkelte land kan kreve ytterlige skatt (f.eks. turistskatt), som betales lokalt (f.eks. på hotellet). Du har selv ansvar for å betale slike skatteavgifter.

6 Betalninger

6.1 Delbetaling og første delbetaling med lavere sum

6.1.1 Hvis din avreisedato er 15 dager eller mer etter din bestillingsdato, tilbyr vi deg muligheten til å delbetale din ferie.

6.1.2 Om du bestiller en lavprisflygning, må du betale hele flykostnaden ved bestillingen.

6.1.3 Iblant har vi mulighet til å tilby en første delbetaling med en lavere sum, til tross for at du har bestilt en lavprisflygning. Dette betyr at vi, som din agent, bestiller og betaler den fulle kostnaden for din flyreise ved bestillingen og forventer at du erstatter oss for denne kostnaden i maks 4 delbetalinger. Den første delbetalingen gjennomføres når du bestiller reisen. Du betaler bare hele kostnaden for din flyreise. Vi tar ikke ut ekstraavgifter. Ved bestilling kommer vi til å informere deg om hvor mange delbetalinger du kan gjennomføre og på hvilke datoer de skal være overført, hvilket aldri kan være mer enn 12 måneder fra når bestillingen fant sted. For å øke sikkerheten rundt hvordan vi håndterer betalingsinformasjon for å automatisk kunne dra fremtidige betalinger sparer vi en såkalt token, som skapes fra din kortinformasjon på vårt system. Vi sparer eller lagrer altså ikke fullstendige betalingsdetaljer. Vi trekker alltid betalingen fra det siste kortet du har anvendt for å gjøre en betaling med.

6.1.4 I det tilfellet du tar del i et tilbud om en lavere første delbetaling, forbeholder vi oss retten til å ta delbetalinger (se Paragraf 6.1.3. overfor) fra de kortdetaljer som angitt for å betale første delbetaling. Om betalingen ikke kan gjennomføres, og vi har andre kortdetaljer assosiert med din bestilling, så kommer vi til å forsøke å ta betalingene fra disse kortdetaljene. Om vi ikke har kunnet ta din betaling innen din avreisedato, vil vi avbestille din lavprisflygning og du vil tape det du allerede har betalt.

6.1.5 Vi forbeholder oss retten til å ta ut en administrasjonsavgift på alle betalinger i enighet med OTB forretningspolicy for å dekke administrasjonskostnader. Vennligst noter at det ikke kan betales kontant eller med sjekk. For å dekke våre administrasjonskostnader forbeholder vi oss retten til å ta ut en avgift på alle betalinger som gjøres som en del av vårt delbetalingsalternativ.

6.2 Betaling av sluttbeløpet

6.2.1 Når du bestiller en reise med avreisedato om mindre enn 14 dager etter bestilling, må du betale hele beløpet ved bestilling. Er det mer enn 14 dager igjen til din avreisedato, kan du velge å betale en første delbetaling ved bestilling. Noter at denne delbetalingen ikke er refunderbar. Vi forbeholder oss retten til å tilby varierende forfallsdato, og når dette er tilfellet finnes din forfallsdato i bestillingsbekreftelsen mottatt fra oss. Vennligst noter at din sluttbetaling må være overført senest på forfallsdato som finnes spesifisert i din bestillingsbekreftelse. Om du ikke selv betaler inn sluttbeløpet, tar vi denne kostnaden fra de kortdetaljer du har angitt ved bestillingen (se paragraf 6.1.3).

Om denne betalingen ikke kan gjennomføres, og vi har andre kortdetaljer assosiert med din bestilling, vil vi forsøke å ta betaling fra disse kortdetaljene. Om du vil att vi drar betalingen fra ett annet kort enn det som du har gjort tidligere betalinger med må du kontakte vårt kundeserviceteam eller logge inn til ”Mine Sider” for å selv gjøre betalingen med det alternative kortet INNEN forfallsdatoen. Vi forbeholder oss også retten til å ta ut en administrasjonsavgift på alle betalinger i enighet med OTBs foretningspolicy for å dekke administrasjonskostnader. For å dekke våre administrasjonskostnader forbeholder vi oss også retten til å ta ut en avgift på alle betalinger som gjøres som en del av vårt delbetalingsalternativ. Vennligst noter at det ikke går an å betale kontant eller med sjekk.

6.2.2 Om vi av en grunn ikke mottar din betaling, kan vi være bundet til å informere reiseleverandøren. I dette tilfellet vil din reservasjon bli avbestilt og ta ut de avbestillingsavgifter som er spesifisert i bestillingsvilkårene. Du kommer også til å tape de kostnadene du allerede har betalt.

7 Pass, visum og vaksinasjon

7.1 Alle reisende må ha et gyldig norsk pass for å kunne reise. De fleste land krever at du har et pass som er gyldig for en periode etter at du har kommet hjem til Norge (oftest 6 måneder). Om ditt pass er på sitt siste gyldighetsår, bør du kontakte ambassaden for det landet du skal besøke, for at forsikre deg om at du kan reise. Ettersom du ikke kan få ut forsikring for å dekke en reise som du ikke har kunnet utnyttet p.g.a. disse omstendighetene, anbefaler vi at du i god tid sjekker dine passdetaljer. Det er ditt eget ansvar å forsikre at du har et gyldig pass. 7.2 Reisende som ikke er svenske statsborgere er ansvarlige for å forsikre at deres pass tillater dem å reise til den valgte feriedestinasjonen. Om du har et ikke-norsk pass må du forsikre deg om at du har visum, om dette kreves, for å komme inn i landet der din valgte feriedestinasjon ligger. Vi kan svare på allmenne spørsmål som gjelder krav for pass og visum for din reise. Du har selv ansvar for dine spesifikke pass – og visumkrav samt andre immigrasjonskrav, og er selv ansvarlig for å bekrefte dette ved den relevante ambassade eller konsulat. Verken vi, eller reiseleverandøren, aksepterer noe ansvar hvis du ikke kan reise fordi du ikke har oppfylt krav pass, visum eller immigrasjon.

7.3 Vennligst noter at du selv er ansvarlig for eventuelle krav om vaksine for din valgte feriedestinasjon. Du kan få mer informasjon om reisevaksiner hos Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) Vi kan svare på allmenne spørsmål om vaksinasjonskrav for din reise, men du bør kontakte fastlege for å diskutere dine spesifikke omstendigheter innen du reiser.

8 Forsikring

Vi anbefaler at alle reisende forsikrer seg om at de har tilstrekkelig reiseforsikring. Har du reiseforsikring er du og ditt reisefølge beskyttet mot avbestillingsavgifter, kostnad ved assistanse ved sykdom eller skader, mistet bagasje eller andre uforutsette kostnader er et vilkår for at du bestiller med mange av våre reiseleverandører. Enkelte flyselskap eller reiseleverandører kan hindre deg fra å reise om du ikke kan vise at du har forsikring. Vi tar ikke på oss noe ansvar for eventuelle problem som oppstår p.g.a. at du ikke har tilstrekkelig reiseforsikring.

9 Reklamasjon

Vi håper at du synes det er enkelt og smidig å bestille din reise med oss, og at din ferie er opp til dine forventninger. Skulle du ønske å sende inn en klage anbefaler vi at du informerer en representant fra reiseleverandøren, flyselskapet eller hotellet under din ferie. Om du ikke informerer din reiseleverandør under din ferie, er det vanskeligere å utrede og rette opp i din klage. Din eventuelle kompensasjon kan reduseres, og du har kanskje ikke krav på noen kompensasjon avhengig av omstendighetene. Om du ikke er fornøyd med din ferie, må du skriftlig informere OTB via e-post (mailto:[email protected]) ett etter at du kommer hjem fra din ferie (maks. 28 dager etter hjemkomst).

10 Online brukervurderinger

10.1 Vurderinger av hotell og destinasjoner og andre synspunkter uttrykt på vår hjemmeside av reisende er IKKE OTBs synspunkter. Vurderinger skrevet på vår hjemmeside er ikke ansett som råd og er ikke pålitelige som råd. Vi fraskriver oss derfor skyld og ansvar for eventuelle problem som oppstår som følge av at man stoler på slik informasjon.

10.2 Vi forbeholder oss retten til å overvåke den informasjon formidlet eller mottatt gjennom vår seksjon for reisende på vår hjemmeside. Vi har retten til når som helst å fjerne din kommentar etter vår egen vurdering.

10.3 Vurderinger publisert av våre brukere vil bli ansett som ikke-konfidensielle og OTB er ikke under noen forpliktelse til å behandle slike vurderinger som beskyttet informasjon. OTB er ikke pliktige å tilskrive forfatterskap av vurderinger til deg, og skal ikke være forpliktet til å sende disse vurderingene videre til leverandører.

10.4 Om du har spørsmål eller bekymringer om reisevurderinger på vår hjemmeside, vennligst kontakt oss på [email protected]

11 Beskyttelse av personopplysninger

Se våre personvernsopplysninger for å lære mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

12 Reservere sitteplasser med Ryanair

Ryanair har introdusert en ny policy som innebærer at det er obligatorisk å reservere flyseter hvis det er ett eller flere barn i en alder av 12 år eller yngre med i reisefølget (alder ved hjemreise). Dette betyr at hvis et reisefølge inkluderer opp til fire barn, må en voksen på denne bestillingen betale for et reservert sete som koster 44,- per enkeltreise. Barna vil deretter få allokerte sitteplasser uten ekstra kostnad.

eBeach implementerer denne policyen ved å bestille et reservert sete for én av de voksne i reiseselskapet per fire barn.

Hvis det er flere enn fire barn med i reisefølget vil ytterligere én sitteplass bestilles for en voksen til en kostad av 44,- per enkeltreise. Hvis reisefølget inkluderer flere voksne, vil disse ikke automatisk få flyseter reservert ved bestilling. eBeach kan imidlertid hjelpe til for å reservere ekstra sitteplasser for flere av de voksne i reisefølget, til en kostnad av 66,- per sete og enkeltreise. eBeach tar ingen administrasjonsavgift for å gjøre dette. Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du på din bestillingsbekreftelse.

Ryanairs nye policy for å reservere sitteplasser gjelder bare i tilfeller hvor reisefølget inkluderer barn opp til 12 år.