On the Beach Limited

eBeach.no er en del av On the Beach Limited

Bestillingsvilkår

Det er følgende bestillingsvilkår, sammen med vår personvernserklæring og, når ferien bestilles via nettstedet vårt, våre vilkår for bruk av nettstedet, sammen med eventuell annen skriftlig informasjon vi gjorde deg oppmerksom på før vi bekreftet bestillingen din, som styrer din bestilling med On the Beach Limited (opererer som ‘eBeach.no’), et selskap registrert i England med selskapsnr.: 3162982 og med forretningskontor på adressen 5 Adair Street, Manchester, England, M1 2NQ, UK (“OTB”, “vi”, “oss” og “vår”). Du må lese dem nøye, ettersom de forklarer våre respektive rettigheter og forpliktelser. Henvisninger til “du”, “deg” og “din” i disse bestillingsvilkårene betyr alle personer som er navngitt i bestillingen (herunder enhver som legges til eller erstattes senere) eller noen av dem.

Henvisninger til “Reiseelement(er)” i disse bestillingsvilkårene gjelder innkvartering, flyreiser, transport og andre tjenester vi tilbyr på nettstedet vårt. Henvisninger til “leverandør/hovedaktør” betyr tredjepartsleverandøren av reiseelementer, herunder, men ikke begrenset til innkvarteringsleverdører, overføringsleverandører, bilutleieselskaper og flyselskaper.

Når du bestiller, godtar personen som navngis først i bestillingen på vegne av alle personer oppført i bestillingen, at han/hun:

a. har lest disse bestillingsvilkårene og har fullmakt til og godtar å være bundet av dem;

b. samtykke med vår bruk av personopplysninger i samsvar med vår personvernserklæring og har fullmakt fra alle personene som er navngitt i bestillingen til å oppgi deres personopplysninger til oss, også der det er aktuelt, opplysninger i spesialkategorier (for eksempel informasjon om helsetilstander eller uførhet og kostholdskrav);

c. er over 18 år og bosatt i Norge, og hvis det bestilles tjenester med aldersgrense, erklærer at han/hun og alle medlemmer av reisefølget er over alderen som gjelder kjøp av disse tjenestene;

d. godtar det økonomiske ansvaret for å betale for bestillingen på vegne av alle personer som er oppført i bestillingen.

Merk: Vi handler kun som agent for alle bestillinger vi tar imot og/eller gjør på dine vegne. Når du imidlertid gjør en bestilling av reiseelementer på en slik måte at det blir en pakkeferie, vil vi godta ansvar for dette som en “fler-kontraktspakke” i samsvar med de norske forskriftene av 2018 om pakkereiser og tilknyttede reiseelementer (i paragraf 2 nedenfor finner du mer informasjon om omstendighetene der vi vil fungere som pakkeorganisator).

Som følge av det ovennevnte, kan våre forpliktelser overfor deg variere avhengig av hvilke reiseelementer du bestiller fra oss, og hvorvidt du bestiller en “enkeltkomponentbestilling” eller en “fler-kontraktspakke” og vi har prøvd å forklare dem nedenfor så klart som mulig:

A. Del A inneholder vilkårene som gjelder alle bestillinger du gjør hos os, enten det er en enkeltkomponent eller en fler-kontraktspakke;

B. Del B forklarer tilleggsvilkårene som gjelder når du bestiller en fler-kontraktspakke fra oss.

DEL A – GJELDER ALLE BESTILLINGER

1. Kontrakten

Når du gjør en bestilling, vil vi ordne at du inngår en kontrakt med den aktuelle leverandøren/hovedaktøren for reiseelementene, som spesifisert i bekreftelsesfakturaen. Din bestilling hos oss er underlagt disse bestillingsvilkårene og de spesifikke vilkårene til leverandøren/hovedaktøren(e) du inngår avtale med, og vi anbefaler at du leser begge nøye før du bestiller. Leverandøren/hovedaktørens vilkår kan begrense og/eller utelukke leverandørens/hovedaktørens ansvar overfor deg.

Alle bestillinger er med forbehold om ledig plass på bestillingstidspunktet. Vi garanterer ikke at noen av reiseelementene vi har reklame for vil være tilgjengelige på bestillingstidspunktet. Vi vil informere deg så snart som mulig etter at du har bestilt dersom, uansett grunn, reiseelementene du har prøvd å bestille fra oss ikke er tilgjengelige.

Når du klikker for å bestille og legger inn dine person- og betalingsopplysninger på nettstedet/appen vår, ber du oss om å gi et tilbud til leverandøren/hovedaktøren om å kjøpe reiseelementene på dine vegne. På dette tidspunktet kontakter vi umiddelbart leverandøren/hovedaktøren. Hver leverandør/hovedaktør vil trenge en kort periode for å bekrefte at reiseelementene du har valgt fremdeles er tilgjengelige. Bestillingssammendraget som sendes til deg per e-post er IKKE en kontraktfestet aksept av leverandørens/hovedaktørens evne til å levere disse reiseelementene, det er en bekreftelse på at vi har mottatt forespørselen din, og hvis reiseelementene er tilgjengelig som forklart på nettstedet eller i appen vår, deretter når du har mottatt bestillingsbekreftelsen, så har du inngått en juridisk bindende avtale om å kjøpe disse reiseelementene til leverandørens/hovedaktørens vilkår, og disse bestillingsvilkårene.

Bestillingen din bekreftes og en kontrakt mellom deg og leverandøren/hovedaktøren oppstår når vi sender deg en bestillingsbekreftelse per e-post med et referansenummer for bestillingen.

Som agent tar vi ikke noe ansvar for handlinger eller unnlatelser av leverandøren/hovedaktøren for reiseelementene levert av leverandøren/hovedaktøren, med mindre vi har solgt disse reiseelementene på en slik måte at det opprettes en fler-kontraktspakke (se paragraf 2 for mer informasjon), og i så fall vil vi godta ansvar for disse reiseelementene i samsvar med del B i disse bestillingsvilkårene.

2. Bestillinger av fler-kontraktspakker

Når du bestiller en fler-kontraktspakke, som definert nedenfor, fungerer vi som “Pakkeorganisator” og du vil ha rettighetene og fordelen som gis i henhold til de norske forskriftene av 2018 om pakkereiser og tilknyttede reiseelementer (“Pakkereiseloven), som skissert i del B i disse bestillingsvilkårene.

En “fler-kontraktspakke” eksisterer hvis du bestiller en kombinasjon av minst to typer av følgende individuelle reisetjenester, med hensyn til samme tur eller ferie:

a. transport, eller

b. innkvartering, eller

c. leie av biler, motorkjøretøyer eller motorsykler (under visse omstendigheter), og

d. eventuelle andre turisttjenester som ikke er en iboende del av de ovennevnte reisetjenestene, forutsatt at disse reisetjenestene kjøpes sammen på ett enkelt besøk på nettstedet vårt og velges av deg før du godtar å betale; eller som annonseres, selges eller belastes som en del av en inklusive eller totalpris, eller som annonseres eller selges under begrepet “pakke” eller et tilsvarende begrep.

Dette kalles en fler-kontraktspakke, ettersom du fremdeles har kontrakter med hver individuelle leverandør/hovedaktør som leverer reiseelementene, men vi, On the Beach Limited, tar ansvar for denne bestillingen som pakkeorganisator.

VIKTIG! Vær oppmerksom på at når du har gjort en bestilling som består av ikke mer enn én type reisetjeneste som oppført i (a) - (d) ovenfor, kombinert med én eller flere av turisttjenestene oppført i (d) ovenfor, vil dette ikke opprette en fler-kontraktspakke der turisttjenestene:

- ikke utgjør 25 % av verdien av kombinasjonen og ikke annonseres som, og ikke på annen måte representerer, en viktig egenskap ved pakken, eller

- er valgt og kjøpt etter at leveringen av transport, innkvartering eller bilutleie har startet. Disse bestillingene behandles som “enkelt-komponent”-bestillinger og gir ikke fordelen av å kunne kreve rettighetene i henhold til PTR.

Når du har bestilt en fler-kontraktspakke, fungerer vi fremdeles som agent på vegne av leverandøren/hovedaktøren for dine valgte reiseelementer, men vi overholder våre juridiske forpliktelser i henhold til Pakkereiseloven som din pakkeorganisator. Disse er skissert i del B av disse bestillingsvilkårene. Dette påvirker ikke vår status som agent for leverandørene/hovedaktørene.

3. Bestilling

Når du gjør en bestilling, får du muligheten til å gå gjennom og bekrefte alle detaljene ved bestillingen før du betaler. Når du har gått gjennom og bekreftet disse detaljene, og betalt det aktuelle beløpet, går vi videre og gjør bestillingen hos leverandøren/hovedaktøren.

Ved mottak av alle dokumenter må du kontrollere at alle navn, datoer og tidspunkt er korrekte og varsle oss umiddelbart om eventuelle feil. Endring av disse detaljene blir belastet med gebyrene oppført nedenfor. Du må sørge for at navnene som oppgis er de samme som i det aktuelle passet. Bestillingsopplysningene du gir oss, blir sendt videre til den aktuelle leverandøren/hovedaktøren for reiseelementene, eller andre personer som er nødvendig for å levere reiseelementene. Informasjonen kan fremlegges for offentlige myndigheter som toll eller immigrasjon om de eller loven skulle kreve det. Dette gjelder informasjon i spesielle kategorier (følsomme) som du gir oss, som for eksempel opplysninger om uførhet, eller kostholdsmessige eller religiøse krav. Ved å foreta denne bestillingen, godtar du at denne informasjonen blir overført til de aktuelle personene. Visse opplysninger kan også bli oversendt til sikkerhets- eller kredittkontrollselskaper. Hvis du reiser til USA, vil det amerikanske tollvesenet og grensekontrollen motta disse opplysningene for å forhindre og bekjempe terrorisme og annen grenseoverskridende kriminalitet. Hvis du reiser utenfor EØS, kan det hende at personvernbestemmelsene ikke er like robuste som de lovpålagte kravene i dette landet. Hvis vi ikke kan gi disse opplysningene til den aktuelle leverandøren/hovedaktøren, enten det er i EØS eller ikke, vil vi ikke være i stand til å ta imot bestillingen. Klikk her for fulle opplysninger om våre personvernregler.

Gruppebestillinger: Hvis større grupper ønsker å være sikker på tilstrekkelig tilgjengelighet for noe reiseelement, bør de ringe vår kundeservice. Hvis to deler av samme gruppe bestiller på nett på to forskjellige bestillinger, og tilgjengeligheten blir borte mellom de to bestillingene, beklager vi derfor at vi ikke er i stand til å kansellere den første bestillingen uten å pålegge kanselleringsgebyrer (se paragraf 11 nedenfor).

Overføringer innen feriesteder: med mindre du har reservert en overføring separat i løpet av bestillingsprosessen eller senere, er det ingen flyreise eller hotellbestilling som inkluderer en overføring. Du må sørge for at hotellet du har valgt er tilgjengelig fra flyplassen du har valgt å fly til. Til tider kan hotellene eller flyselskapene i din bestilling tilby gratis overføring på feriestedet. Vi vil viderebringe dette tilbudet til deg, men leveringen, leverings- og tjenestestandardene for denne overføringen er det hotellet/flyselskapet og tredjeparten som er involvert i leveringen, som er ansvarlig for.

4. Betaling

For å kunne bestille reiseelementene du har valgt, må du betale som forklart i denne paragrafen, eller på annen måte som leverandøren/hovedaktøren for reiseelementene har bedt om. Du må også betale alle aktuelle forsikringspremier og bestillingsgebyrer.

Betaling ved bestilling Under følgende omstendigheter må du betale hele beløpet på bestillingstidspunktet:

  1. når du bestiller kun en flyreise (for alle flyselskaper med mindre noe annet er angitt), og

  2. når du bestiller innen 28 dager før avreisedato, og

  3. når du bestiller reiseelementer med ikke-refunderbart hotell.

For alle andre bestillinger må du betale et ikke-refunderbart depositum på bestillingstidspunktet.

Delbetaling

Du kan betale for reiseelementene med delbetalinger. Når du bestiller hos oss, vil vi fortelle deg hvor mange avdrag det dreier seg om, hvert avdragsbeløp og betalingsfristene. Dette blir bekreftet i bestillingspapirene.

Hvis du ønsker å betale hele beløpet for reiseelementene på bestillingstidspunktet, så har du rett til det, og det kan hende du får en rabatt for å gjøre det.

Delbetalingen må mottas av OTB ikke senere enn betalingsfristen som er bekreftet i bestillingspapirene. Hvis du ikke betaler innen tidsfristen, så vil forfallsbeløpet automatisk bli trukket fra det siste kortet som ble lagt inn i systemet. Hvis dette kortet ikke kan brukes, og vi har andre kort for bestillingen din, vil vi også prøve å trekke de utestående beløpene fra disse kortene. Hvis du ønsker å trekke et alternativt kort, må du kontakte kundeserviceavdelingen eller logge deg på for å administrere bestillingen og foreta betalingen med det alternative kortet FØR betalingsfristen.

For å øke sikkerheten rundt innkassering av betalinger, lagrer vi når du gjør en betaling, informasjonspakker (token - opprettet fra opplysningene på kortet ditt, slik at vi ikke besitter kortopplysningene) for å trekke påfølgende avdrag automatisk. Vi vil alltid først prøve å trekke penger fra det siste kortet du brukte.

Kontantbetaling

For øyeblikket aksepterer vi ikke kontantbetaling.

Avgifter

Lokale myndigheter i visse land kan pålegge ekstra avgifter (tilleggsavgift osv.) som må betales lokalt (f.eks. på hotellet). Det er du som er eneansvarlig for å betale slike ekstra avgifter.

5. Mangel på betaling

Når du delbetaler med kort har du en juridisk forpliktelse til å betale oss hver avdrag på betalingsplanen som er oppgitt ved bestillingstilfellet og i din bestillingsbekreftelse. Skulle vi ikke kunne trekke en avdrag fra deg på den avtalte datoen kontakter vi deg for å gjøre det mulig for deg å betale. Skulle vi ikke kunne kontakte deg eller trekke betalingen innen en rimelig tidspunkt forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen din uten skyldighet for tilbakebetaling. I tillegg, hvis vi av en eller annen grunn ikke mottar betalingen kan det hende at vi må informere den andre leverandøren som kan ta avgjørelsen om å kansellere bestillingen og belaste avbestillingsgebyrene i deres vilkår og betingelser. Under disse omstendighetene vil du være ansvarlig for å miste alle tidligere betalte penger.

Avviste bestillinger bestilt innen 3-7 dager før avreise: På grunn av vanlige bankrutiner vil banken eller kortutstederen, når du har sendt inn en bestilling som du betaler for med kredittkort eller bankkort, og betalingen er godkjent, “gjerde inn” hele bestillingsbeløpet. Hvis bestillingen deretter avvises av vårt system eller kanselleres av en annen grunn, vil banken eller kortutstederen ikke overføre midlene til oss, og vil i stedet tilbakeføre det aktuelle beløpet til saldoen på kontoen din. Dette kan imidlertid ta mellom 3 til 5 virkedager (eller lengre, avhengig av banken eller kortutstederen). Du bekrefter og samtykker til at vi ikke vil være ansvarlig eller erstatningspliktig overfor deg for denne forsinkelsen fra bankens eller kortutstederens side med hensyn til å sette midlene tilbake på kontoen.

6. Nøyaktighet

Vi prøver å sikre at alle opplysningene og prisene, både på nettstedet vårt og i reklamemateriell vi gir ut, er nøyaktig, men av og til oppstår det endringer og feil, så under slike omstendigheter forbeholder vi oss retten til å korrigere priser og andre opplysninger. Du må kontrollere den gjeldende prisen og alle andre opplysninger vedrørende reiseelementene som du ønsker å bestille, før du faktisk bestiller. Når reisetjenesten eller prisen er oppført feil og bestillingen allerede er bekreftet, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen og refundere alle pengene du har betalt.

7. Priser

Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å endre annonserte priser. Vi forbeholder oss også retten til å korrigere feil i både annonserte og bekreftede priser. Spesialmerknad: noen ganger oppstår det endringer og feil. Du må kontrollere prisen på den valgte reisen på bestillingstidspunktet.

8. Forsikring

Mange leverandør/hovedaktører krever at du tar ut reiseforsikring som en forutsetning å bestille hos dem. I henhold til punkt 13 (COVID-19) er det en forutsetning for å bestille hos oss at du kjøper en omfattende forsikring som dekker alle mulige problemer og hendelser relatert til covid-19 som kan påvirke din bestilling. Vi anbefaler på det stekeste at du tar ut en forsikring som dekker deg og reisefølget for kostnader som oppstår hvis du avbestiller, kostnaden av assistanse (inkludert hjemføring), hvis det oppstår en ulykke eller sykdom), tap av bagasje og penger, og andre utgifter, samt å sørge for at du er forsikret for aktivitetene du har bestilt, herunder ekstra dekning for dykning/ekstremsport/opplevelsesreiser og alle andre aktiviteter du har bestilt.

Hvis du velger å reise uten tilgjengelig forsikringsdekning, vil hverken leverandøren/hovedaktøren eller vi være erstatningspliktige overfor deg for tap av noe slag som oppstår som det ville ha vært mulig å forsikre.

9. Spesielle ønsker

Vi må varsles om eventuelle spesielle ønsker eller behov på bestillingstidspunktet, f.eks. kostholdsbehov, rommets beliggenhet, en bestemt fasilitet på hotellet osv. Du bør deretter bekrefte behovene dine skriftlig, men vi kan ikke garantere at de vil bli innfridd. Det faktum at et spesielt ønske er notert på bekreftelsesfakturaen eller i annen dokumentasjon, eller at det er sendt videre til leverandøren/hovedaktøren, er ikke en bekreftelse på at ønsket vil bli innfridd.

10. Skikkethet til å reise og medisinske tilstander

Vi er ikke en spesialist på feriereiser for personer med nedsatt funksjonsevne, men vi vil gjøre vårt beste for å imøtekomme eventuelle spesielle behov du måtte ha. Hvis du eller et medlem av reisefølget har medisinske problemer eller uførhet som kan påvirke reisen, må du gi oss fullstendige detaljer før vi bekrefter bestillingen, slik at vi kan prøve å gi deg råd om hvorvidt de valgte reiseelementene egner seg for deg. Vi kan kreve at du legger frem en legeattest som viser at du er i stand til å delta på den valgte turen.

Hvis leverandøren/hovedaktøren ikke er i stand til å imøtekomme behovene til personen(e) det gjelder på en god måte, vil vi rimeligvis ikke bekrefte bestillingen din på leverandørens/hovedaktørens vegne, eller hvis du ikke ga oss fullstendige opplysninger på bestillingstidspunktet, må vi informere leverandøren/hovedaktøren, som kan kansellere den og kreve aktuelle kanselleringsgebyrer, når vi blir klar over disse detaljene.

11. Endringer og kanselleringer fra deg

Ved eventuelle forespørsler om kansellering eller endringer så må dette meldes til oss via e-post ([email protected]) eller på telefon (80 01 49 51). Din forespørselskal deretter bli behandlet av vårt endringsteam. Du må sørge for at du har mottatt skriftlig bekreftelse på alle endringer av bestillingen før du reiser. Selv om vi vil prøve å hjelpe, kan vi ikke garantere at leverandøren/hovedaktøren vil innfri slike ønsker. Endringer og kanselleringer kan kun godtas i samsvar med vilkårene til leverandøren/hovedaktøren for reiseelementene. Leverandøren/hovedaktøren kan kreve gebyr for kanselleringen eller endringen som vist i deres vilkår (som kan være så mye som 100 % av kostnadene av reiseelementene, og som normalt øker jo nærmere man er til avreisedatoen). I tillegg må du betale oss en endrings- eller avbestillingsavgift i henhold til tabellen nedenfor. Vi vil varsle deg om de eksakte gebyrene på tidspunktet for endringen eller avbestillingen.

Ønsket endringAdministrasjonsgebyr
Endring av navnLeverandørens avgift + 400 NOK endringsavgift per navnendring
Tillegg av tjenester på flyreisen etter at bestillingen er bekreftet, f.eks. forhåndsbestilling av plass eller tillegg av innsjekket bagasjeLeverandørens avgift + 100 NOK endringsavgift
Bytte av hotellLeverandørens administrasjonsavgift + kostnaden for det nye hotellet. Hvis det nye hotellet er billigere enn det opprinellige hotellet tilkommer en endringssavgift på 500 NOK. Om det nye hotellet er dyrere tilkommer ingen endringssavgift.
Endring av datoLeverandørens avgift + 500 NOK endringssavgift
Legge til passasjerer på bestillingenLeverandørens avgift (ingen endringssavgift fra eBeach)
Fjerne passasjerer fra bestillingenLeverandørens avgift + 400 NOK endringssavgift per person
Avbestilling av pakkereiseLeverandørens avgift + 400 NOK avbestillingsavgift per person (men ikke mer enn 1 200 NOK totalt i avbestillingsavgift fra eBeach)
Avbestilling av kun hotellLeverandørens avgift + 500 NOK avbestillingsavgift

Merk:

- Noen leverandør/hovedaktører tillater ikke endringer og derfor gjelder hele kanselleringsgebyrer;

- Endrings- og avbestillingsavgifter fra eBeach refunderes ikke hvis du kansellerer bestillingen.

- Ingen endringer eller avbestillinger kan gjøres om det er mindre enn 28 dager igjen til avreise.

12. Endringer og kanselleringer av leverandør/hovedaktør

Vi vil informere deg så snart som rimelig mulig hvis leverandøren/hovedaktøren trenger å gjøre betydelige endringer i dine bekreftede reiseplaner eller kansellere dem. Vi vil fungere som kommunikasjonsledd mellom deg og leverandøren/hovedaktøren angående eventuelle reisealternativer som tilbys deg av leverandøren/hovedaktøren, men vi har ikke noe ytterligere ansvar for å hjelpe deg.

Når du har bestilt en fler-kontraktspakke, gjelder det flere vilkår for bestillingen. Du finner flere opplysninger i paragraf 30.

13. COVID-19

Både vi og du forstår og er enige om at covid-19 pandemien har påvirket reiselivet over hele verden, og at vi begge derfor har et ansvar om å følge de regler, forskrifter og anbefalinger som myndighetene har utstedt for å håndtere risikoene som covid-19 medfører. På bakgrunn av disse risikoer, er det et vilkår for å bestille med oss, at du tar ut forsikring som dekker alle potensielle problem og hendelser knyttet til covid-19 som kan påvirke din bestilling.

Du forstår at lover, forskrifter og leverandører / hovedaktører som tilveiebringer turen din (f.eks. flyselskaper, togselskaper, cruiseselskaper, hotelleverandører, og andre aktører som tilbyr tjenester) kan kreve at du og leverandørens / hovedaktørens ansatte følger visse prosedyrer som er introdusert for å håndtere risikoen ved covid-19. Eksempler på rutinener kan være (men ikke begrenset til) krav for å gjennomgå temperaturkontroll, vise helsedeklarasjoner eller sertifikater, bruke verneutstyr som ansiktsmaske og/eller hansker og overholde tiltak om sosialle distanse. Det kan også være begrensninger på antall personer som kan bruke visse fasiliteter eller benytte seg av visse tjenester samtidig, begrensninger på tilgjengeligheten av visse fasiliteter og tjenester (for eksempel buffémåltider kan erstattes av "a la carte", og spaområder og bassenger kan være stengt), krav å forhåndsbestille fasiliteter og tjenester, rengjøring og andre hygienekrav.

Du forstår også at visse leverandører / hovedaktører, havner, flyplasser, grensekontroller og andre tredjeparter kan kreve at du gjennomgår visse hygieneprosedyrer eller følger andre krav og regler som tar sikte på å håndtere smitterisikoen av covid-19, som en betingelse for at du foretar en reise, forlater, ankommer eller oppholder deg på et bestemt sted. Du samtykker i at det er ditt ansvar å finne ut før avreise hvilke krav som gjelder for reisen din, og at du oppfyller og overholder disse kravene. Hvis du ikke oppfyller kravene, eller avstår fra å fullføre dem, kan du bli nektet ombordstigning, innreise, utreise eller bruk av andre fasiliteter eller tjenester som inngår i bestillingen din. Vi kan ikke holdes ansvarlige for å refundere deg eller kompensere deg under slike omstendigheter.

Du forstår også at visse land kan stille krav til karantene eller selvisolering for reisende ved ankomst eller retur.

Vi anbefaler på det sterkeste at du holder deg oppdatert med råd fra lokale myndigheter for reisende i utlandet. Du kan finne aktuell reiseinformasjon fra det norske utenriksdepartementet (UD) her.

Du godtar at du må informere oss umiddelbart hvis/dersom du blir testet positivt for covid-19, mistenker at du har symptomer for covid-19 eller har vært i nær kontakt med noen som har testet positiv for covid-19 eller mistenker de har symptomer på covid-19. Vi kan dele denne informasjonen med leverandører / hovedaktører som er relevante for din bestilling i samsvar med de retningslinjer om personlige opplysninger bekskrivet i våre reisevilkår.

Hvis du informerer oss om dette før du reiser, og vi (eller relevante leverandører / hovedaktører) bestemmer at du ikke lenger kan reise på grunn av smitterisikoen som covid-19 medfører, blir bestillingen din håndtert som avbestilt av deg, og våre vanlige avbestillingskostnader kommer til å gjelde. Imidlertid vil vi diskutere muligheten for å flytte bestillingen til en senere dato med deg, noe som kan medføre ekstra kostnader. Det kan også være mulig for deg å overføre bestillingen din til en annen person, i samsvar med retningslinjene om endring og avbestelling beskrevet i våre reisevilkår.

Hvis du informerer oss om dette under din reise, forstår du at vi eller leverandørene / hovedaktørene dine (eller på grunn av lokale lover og regler) kan kreve at du følger visse tiltak for å håndtere risikoen som covid-19 medfører, og kan avstå fra å gi deg relevante tjenester. Du kan for eksempel trenge å bli satt i karantene i en periode. Du samtykker i å overholde disse kravene. I dette tilfellet vil vi yte passende bistand i graden det er mulig. Vi er imidlertid ikke ansvarlige for merkostnader, eller for refusjon eller kompensjon hvis reisen din blir avbrutt, hvis din forhåndsbestilte transport blir avbestilt eller ombestilt til et senere tidspunkt, hvis du trenger ytterlige hotellovernatninger eller med andre kostnader i forbindelse med dette.

Både vi og du er enige om at de overnevnte tiltak er nødvendige for å beskytte deg, andre reisende, ansatte og publikum i løpet av ferien. Når du bestiller, er du klar over at slike tiltak sannsynligvis vil være en del av reisen din, og at de ikke utgjør en ubetydelig eller betydelig endring i bestillingen din, og det innebærer heller ikke "mangelfull levering" av reisetjenestene (som nevnt). i punkt 31).

Vi har ingen forpliktelser overfor deg for refusjon, kompensasjon, tap, merkostnader eller skader som oppstår i forhold til omstendighetene beskrevet ovenfor, eller hvis du ikke kan reise eller utnytte reisen eller deler av reisen på grunn av disse omstendighetene. Dette er risiko som du må beskytte deg mot ved å ta ut en omfattende forsikring.

14. Klager

Ettersom kontrakten for reisen er mellom deg og leverandøren/hovedaktøren, må eventuelle spørsmål eller bekymringer om reiseelementene henvendes til dem. Hvis du har problemer med reiseelementene mens du bruker dem, må dette rapporteres til leverandøren/hovedaktøren umiddelbart. Hvis du ikke følger denne prosedyren, får leverandøren/hovedaktøren ikke anledning til å undersøke og gjøre noe med klagen. Hvor mye kompensasjon du vil ha rett på kan derfor følgelig bli redusert eller falle bort.

Viktig: krav/klager om skader eller sykdom

Hvis du skulle være så uheldig å bli skadet eller syk mens du er på ferie, og du mener at det er en av leverandørenes/hovedaktørenes skyld, er det svært viktig at du varsler leverandøren/hovedaktøren mens du er på ferie.

Leverandører av innkvartering vil ikke godta krav for sykdom eller skade med mindre problemet rapporteres til hotelledelsen på hotellet på tidspunktet. Du vil ofte ble bedt om å undertegne et dokument for å godta en spesifikk kravprosess når du ankommer et hotell. Dette er et resultat av at det mottas et økende antall falske krav.

Hvis vi mener at et krav er falskt, vil vi iverksette de nødvendige tiltak i håp om å beskytte de som har autentiske krav.

Hvis du fremdeles er utilfreds, kan du informere oss skriftlig ved å sende en e-post til OTB [email protected] så snart du er tilbake i Norge, og ikke senere enn 28 dager etter at du kom tilbake, og vi vil gjøre vått beste til å hjelpe deg i vår egenskap av agent i kommunikasjonen med leverandøren/hovedaktøren på dine vegne.

Hvis du beklageligvis skulle mene at teamet vårt som behandler kundetilbakemeldinger, ikke har løst klagen din på et tilfredstillende måte, kan du bringe inn saken for Klagenemnda for pakkereiser. Du kan registrere saken din på https://reiselivsforum.no/web/home/. EUs klage portal kan også benyttes dersom du ønsker å inngi en klage. EU-kommisjonens nettplattform for løsning av tvister (ODR) finner du på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denne ODR-plattformen gir deg mulighet til å registrere klagen hos oss. Den vil ikke bestemme hvordan klagen skal løses.

15. Vårt ansvar for bestillingen din

Kontrakten din er med leverandøren/hovedaktøren, og det er deres bestillingsvilkår som gjelder. Som agent aksepterer vi ikke ansvar for den faktiske leveringen av reiseelementene. Vårt ansvar er begrenset til å foreta bestillingen i samsvar med dine instrukser. Vi godtar ikke ansvar for opplysninger om reiseelementene som vi videreformidler til deg i god tro. Hvis vi skulle bli funnet å være erstatningsansvarlig overfor deg på noe grunnlag, skal imidlertid vårt maksimale ansvar overfor deg være begrenset til to ganger kostnaden av provisjonen vi tjener på din bestilling (eller den aktuelle andelen av denne hvis ikke alle på bestillingen er berørt).

Vi hverken utelukker eller begrenser noe erstatningsansvar for dødsfall eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte når de handler i forbindelse med sitt ansettelsesforhold.

Merk: Når du har bestilt en fler-kontraktspakke, vil vi godta ansvar for denne fler-kontraktspakken som pakkeorganisator og det gjelder ekstra vilkår. Du finner mer informasjon i paragraf 31.

16. Force majeure

Med unntak av når det er uttrykkelig oppgitt i disse bestillingsvilkårene, vil vi ikke være ansvarlig eller betale deg erstatning hvis våre kontraktsfestede forpliktelser overfor deg er påvirket av “force majeure”. Med hensyn til disse bestillingsvilkårene, betyr force majeure enhver hendelse utenfor vår eller vår leverandørs/hovedaktørs kontroll, og der konsekvensene av den ikke kunne ha blitt unngått selv om alle rimelige tiltak hadde blitt tatt.

Eksempler (men ikke begrenset til) omfatter krigs- og terrorhandlinger (og trussel om sådanne), indre uroligheter, betydelig fare for helsefarer som for eksempel utbrudd av alvorlige sykdom på destinasjonen, eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold, som gjør det umulig å reise trygt til destinasjonen eller forbli på destinasjonen, handling av en regjering eller andre nasjonale eller lokale myndigheter, inklusive havne- og elvemyndigheter, arbeidskonflikter, streiker, stengning av sluser, natur- eller atomulykker, brann, kjemiske eller biologiske ulykker, uunngåelige tekniske problemer med transport, streik blant flyveledere, innstilte fly og alle tilsvarende hendelser utenfor vår eller den relevante leverandørens/hovedaktørens kontroll.

Brexit-konsekvenser: vær oppmerksom på at visse reiseelementer kan bli påvirket som følge av Storbritannias beslutning om å forlate EU. Dette kan omfatte utilgjengelighet av visse flyruter, tilgang til visse havner og flyplasser. Du kan være trygg på at dette er noe vi vil fortsette å overvåke og varsle våre kunder så snart vi blir oppmerksom på bekreftede bestillinger som blir berørt. Siden dette er noe som er helt uten sidestykke og utenfor vår kontroll, vil vi behandle alle slike endringer som force majeure, og selv om vi vil prøve å skaffe til veie passende alternativer eller refusjoner der det er mulig, vil vi ikke være ansvarlig for å betale noen erstatning til deg.

17. Visum-, pass- og helsekrav

Det er ditt eget ansvar å sjekke og etterkomme kravene til pass, visum, helse og immigrasjon som gjelder reiseruten din. Vi kan kun gi generell informasjon i så måte. Du må undersøke kravene som gjelder for dine spesifikke omstendigheter hos de aktuelle ambassadene og/eller konsulatene og din egen lege. Kravene endrer seg stadig, så du må undersøke hva den oppdaterte stillingen er i god tid før avreise.

De fleste land krever nå at pass må være gyldige i minst 6 måneder etter din returdato. Hvis passet er inne i sitt siste år, bør du undersøke saken hos ambassaden for landet du skal besøke. Du kan få mer informasjon ved å kontakte det britiske passkontoret, Passport Office, på 0870 5210410 eller besøke: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/id833/. Det gjelder spesielle vilkår for reise til USA, og alle passasjerer må ha individuelle pass som kan leses av maskiner. Undersøk: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_usa/id2417194/

For europeiske ferier bør du innhente et utfylt og utstedt EHIC-skjema før avreise.

Du kan få oppdatert reiseinformasjon fra Norges Utenriksdepartement ved å besøke

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/.

Innehavere av ikke-norske pass, blant annet EU-borgere, bør skaffe seg oppdaterte råd om pass- og visumkrav fra ambassaden, høykommisjonen eller konsulatet for destinasjonslandet eller landet/landene de skal reise gjennom.

Vi godtar ikke noe ansvar hvis du ikke kan reise, eller pådrar deg andre tap fordi du ikke har overholdt pass-, visum-, immigrasjonskrav eller helseformaliteter. Du godtar å dekke eventuelle tap vi måtte ha i forbindelse med bøter eller andre tap som følge av at du ikke har overholdt pass-, visum-, immigrasjonskrav eller helseformaliteter.

18. Lov og jurisdiksjon

Disse bestillingsvilkårene styres av engelsk lov og vi avtaler begge at rettsapparatet i England og Wales skal ha juridisk kompetanse i enhver tvist, krav eller annen sak som kan oppstå mellom oss.

19. Klassifiseringer og standarder for innkvartering

Alle klassifiseringer gis av den aktuelle leverandøren/hovedaktøren eller er OTBs egne gjennomsnittsklassifiseringer basert på vår kunnskap om bransjen og tilbakemelding fra kunder. Våre egne klassifiseringer er klart merket som sådan og hensikten med dem er å gi deg en veiledning om tjenestene og fasilitetene du kan forvente fra innkvarteringen. Standarder og klassifiseringer kan variere fra land til land, samt fra leverandør til leverandør. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten til noen klassifiseringer som gis. Vi har tatt rimelige tiltak for å etablere den offisielle klassifiseringen av innkvarteringen og denne er tatt med i beskrivelsen av innkvarteringen på nettstedet vårt.

20. Dokumentasjon og informasjon

Alle beskrivelser og alt innhold på nettstedet vårt eller som vi ellers gir ut, gjøres på vegne av den aktuelle leverandøren/hovedaktøren og har til hensikt å gi en generell idé om tjenestene som leveres av leverandøren/hovedaktøren. Det er ikke mulig å ta med alle detaljer om relevante tjenester på nettstedet vårt. Alle tjenester er med forbehold om ledig plass. Hvis du trenger flere detaljer, både med hensyn til reiseelementer eller andre tjenester, er det bare å kontakte oss.

21. Råd fra utenriksdepartementet

Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med rådene fra utenriksdepartementet angående hvor trygge landene og områdene du skal reise til er, og for å ta beslutninger deretter. Råd fra utenriksdepartementet om å unngå et bestemt land kan utgjøre force majeure (se paragraf 16).

22. Din atferd

Det forventes at du oppfører deg på en ordentlig og akseptabel måte, og ikke forstyrrer feriegleden til andre. Hvis leverandøren/hovedaktøren, eller noen annen myndighetsperson, mener at oppførselen din eller atferden til medlemmer av ditt reisefølge, forårsaker eller sannsynligvis vil forårsake uro, fare eller irritasjon for andre kunder eller en tredjepart, eller skade på eiendom, eller forårsake forsinkelse eller omkjøring for transport, forbeholder leverandøren/hovedaktøren seg retten til å bringe bestillingen din til opphør med umiddelbar virkning, uten noe videre erstatningsansvar overfor deg. Du og/eller reisefølget kan også måtte betale for tap og/eller skade forårsaket av handlingene, og du og hvert medlem av reisefølget vil være både solidarisk og individuelt ansvarlig for eventuelle skader eller tap dere forårsaker. Full erstatning for slike skader eller tap må betales direkte til leverandøren/hovedaktøren før avreise. Hvis du ikke betaler, vil du bli ansvarlig for å innfri alle krav (inklusive advokatkostnader) som senere reises mot oss på grunn av dine handlinger, sammen med alle kostnader vi pådrar oss ved å forfølge krav mot deg.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for handlingen eller oppførselen til andre gjester eller enkeltpersoner som ikke har noen tilknytning til dine bestillinger hos oss.

23. Flyvninger

Avgangstider og billetter

Avgangstidene som vises er provisoriske og kan bli endret, i henhold til bestillingsvilkårene. Du må sørge for at du har flyreferansen som du trenger for å kunne sjekke inn. Flyreferansen og innsjekkingsprosedyrene står i bestillingsbekreftelsen som vi sendte til deg per e-post. Noen flyreiseleverandører vil kreve at denne innsjekkingsprosedyren gjøres på nettet. Hvis du ikke sjekker inn på nettet, vil det føre til innsjekkingsgebyrer på flyplassen, som du må betale.

Data

Flyreiseinformasjonen som annonseres kommer fra alle de større flyselskapene. Dataene oppdateres regelmessig. Tilgjengeligheten av seter og priser settes skjønnsmessig av operatøren og er avhengig av tilgjengelighet. Du må være oppmerksom på at priser kan variere.

Bagasje og andre ekstratjenester ved flyreiser

Alle flyselskaper har en standard bagasjekvote som er inkludert i prisene vi legger ut på nettet. Kvotene varierer betydelig fra flyselskap til flyselskap. Kvoten du har rett til vises i bestillingsvilkårene til flyselskapet, og står nederst på dokumentasjonen du får. Hvis du trenger å ta med ekstra bagasje, kan dette legges til bestillingen før utsjekking og betales for.

Noen flyselskaper anser kabinbagasje å være en valgfri ekstratjeneste. Når du bestiller hos et flyselskap som tar gebyr for bagasje, er det ikke inkludert eller vist i våre overskriftspriser og du vil få tilbud om muligheten til å legge til denne ekstratjenesten på bestillingstidspunktet. Bagasjekvoten bestemmes av det aktuelle flyselskapet og kan som sagt variere. Hvis du velger å ikke ta med innsjekket bagasje på turen, vil du få en standard kvote for håndbagasje, i henhold til det som står i flyselskapets bestillingsvilkår. Denne er normalt mellom 5 og 10 kg. Kofferter og vesker kan ikke være større enn dimensjonene som tillates av det aktuelle flyselskapet for kabinbagasje. Du finner mer informasjon i flyselskapets bestillingsvilkår.

Prisene vi legger ut på nettet omfatter ikke måltider ombord.

Vær oppmerksom på at ekstratjenester under flyturen (som bagasje og måltider) legges til på eller etter bestillingstidspunktet, og de kan ikke fjernes, avbestilles eller refunderes.

Vær oppmerksom på at flyselskapene har som en generell regel at bestillinger ikke kan refunderes.

Vi kjøper flysetene på dine vegne direkte fra flyselskapet. Når det gjelder noen flyselskaper, bruker vi betalingsopplysningene du gir oss til å kjøpe flysetene på dine vegne, og du samtykker til at vi kan bruke betalingsopplysningene du gir oss for å gjøre dette. Når dette er tilfellet vil du se to adskilte transaksjoner på kortoppgaven; én er for kostnaden av flyreisen med flyselskapet og resten vil være din betaling til OTB, inklusive våre tjenestegebyrer.

Flere flyselskaper, trekant-flyvninger og 2 x enveis-flyvninger

Når vi bestiller en tur bestående av flere flyselskaper, trekant-flyvninger (forskjellige norske flyplasser for avreise og ankomst, f.eks. fly fra Stavanger og fly tilbake til Gardermoen) og 2 x enveis-flyvninger på dine vegne, kommer vi til å gjøre to forskjellige bestillinger hos to forskjellige flyreiseleverandører eller til tider samme flyreiseleverandør. I visse tilfeller, for å sørge for at prisene våre er så konkurransedyktige som mulig for alle kunder, vil vi bestille en returflyvning (samme flyselskap, samme rute) som 2-veisflyvninger – en bestilling vil være for den utgående flyvningen og den andre for den inngående flyvningen. Når vi bestiller hos flere flyselskaper eller en trekant-flyvning, vises de forskjellig norske flyplassene gjennom hele bestillingsprosessen og logoen til flere flyselskaper vises.

Du vil se to flykuponger i papirarbeidet, to flyreisereferanser og til tider bestillingsvilkårene til to forskjellige flyreiseleverandører. Dette påvirker ikke reiseplanene din på noen måte og du bruker ganske enkelt den riktige kupongen for innsjekking på hver strekning på reisen.

Ruteflyvninger

Nettstedet/appen vår viser ruteflyvninger fra alle de større flyselskapene. Vær oppmerksom på at flyvninger i noen tilfeller kan være indirekte og gå via andre flyplasser. Flyvningen viser korrekt avgangstid fra avreiseflyplassen og landingstiden på destinasjonsflyplassen. Når det tilbys en indirekte flyvning, gis du fullstendige detaljer om eventuelle mellomlandinger på bestillingstidspunktet. Du må være oppmerksom på at mange ruteflyvninger ikke kan endres eller refunderes når de først er bestilt.

Setereservasjoner på Ryanair

Ryanair har innført regler om obligatoriske setereservasjoner for reisefølger som reiser med ett eller flere barn som er under 12 år på avreisedatoen. Dette betyr at for hvert fjerde barn (eller færre) på en bestilling, MÅ en voksen ha reservert et sete til en kostnad på 40 NOK. Barna vil deretter bli tildelt et reservert sete uten ekstra kostnad.

On the Beach vil gjennomføre denne regelen ved å bestille én enkel setereservasjon på flyvningen for ÉN voksen i et reisefølge og opptil fire barn. Reisefølger med mer enn fire barn må ha en ekstra setereservasjon for en voksen for ytterligere 40 NOK.

24. Hotell

Prosedyre for hotellbestilling

Med mindre det foreligger et ønske om noe annet på bestillingstidspunktet, er det akseptert internasjonal praksis at innkvarteringen bestilles fra samme dag som du forlater Norge for den ønskede varigheten. Datoene og tidspunktene for hotellbestillingen vil stå på innkvarteringskupongen (du bør kontrollere denne nøye). Du vil bli tildelt et rom etter registrering ved ankomst til hotellet. Når du reiser med fly som forlater Norge etter midnatt, er rommet reservert fra den forrige dagen. Normalt må du sjekke ut fra rommet før kl. 12 dagen før en nattflyving hjem eller på avreisedatoen for en kveldsflyvning. Vi vil be om sen utsjekking fra rommet, men dette garanteres ikke. Hvis vi ikke bestilte hotellrommet før dagen du lander (for flyvninger som lander tidlig på morgenen), ville du ikke ha tilgang til rommet i flere timer etter at du ankommer hotellet. Opplysninger om flyvningen står i bestillingsdetaljene vi gir hotellet, så hotellpersonalet er klar over tidspunktene for flyvningen. De varsles også i bestillingen om at du trenger sen utsjekking. De fleste hoteller har denne sen utsjekking-tjenesten. Dette vil vanligvis innebære betaling av et lite gebyr på stedet (det er umulig for oss å forhåndsbetalte dette gebyret), og du bør be om det ved starten av oppholdet for å unngå å bli skuffet.

Ikke-refunderbare rom

Hvis du bestiller et ikke-refunderbart rom, kan du ikke kansellere eller endre bestillingen og ingen refusjon er tilgjengelig. Betaling av depositum er ikke et tilgjengelig alternativ for bestillinger som omfatter ikke-refunderbare rom. Hele beløpet må betales ved bestilling.

25. Feriesjekkliste

Vi vil snart introdusere en feriesjekkliste, men dette er ikke relevant for din bestilling.

26. Fordeling av krav

Du samtykker i at du ikke vil tildele eller på annen måte overføre dine juridiske rettigheter eller krav mot oss, som oppstår fra eller er relatert til din bestilling eller bestillingsvilkårene, unntatt på en måte som er tillatt i samsvar med bestillingsvilkårene.

27. "Chargeback" og krav fra reiseleverandører

Du samtykker i at du ikke vil be om tilbakeføringer eller på annen måte bestride kostnadene fra kortselskapet ditt mot oss ("Chargeback"). Dine refusjonsrettigheter og andre krav styres utelukkende av retningslinjene utarbeidet i disse bestilingsvilkårene.

Du samtykker i at hvis du setter i gang en chargeback eller reklamerer en betaling fra en leverandør / hovedaktør, har vi rett til å sette i gang tiltak som vi anser er hensiktsmessige for å sikre at du ikke mottar to tilbakebetalinger for samme krav. Dette kan bety at vi avbryter eventuelle forpliktelser vi har til å betale deg i samsvar med disse bestillingsvilkårene til det din Chargeback eller reklamasjonssaken din hos leverandøren / hovedaktøren er avgjort om og fristen for å anke saken er utløpt.

DEL B: BESTILLINGER AV FLER-KONTRAKTSPAKKER

Denne delen gjelder kun fler-kontraktspakker (se paragraf 2 for mer informasjon) og bør leses i sammenheng med Del A i disse bestillingsvilkårene.

28. Overføre en fler-kontraktspakkebestilling

Hvis et medlem av reisefølget er forhindret fra å reise på fler-kontraktspakken, kan denne/disse personen(e) overføre plassen til andre, underlagt følgende vilkår:

Hvis du ikke er i stand til å finne noen som kan tre inn i pakken, vil kanselleringsgebyrene som er oppgitt gjelde i samsvar med paragraf 11. Ellers gis det ingen refusjon til passasjerer som ikke reiser eller for tjenester som ikke benyttes.

29. Hvis du avbestiller en fler-kontraktspakke på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

Hvis du har bestilt en fler-kontraktspakke, har du rett til å kansellere en bekreftet fler-kontraktspakke før avreise uten å måtte betale et avbestillingsgebyr hvis "uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter" oppstår på din destinasjon eller i umiddelbar nærhet og som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av fler-kontraktspakken eller transporten din. Under disse omstendighetene vil vi gi deg full tilbakebetaling av det du har betalt, men vi er ikke forpliktet til å betale noen kompensasjon til deg.

Med hensyn tildenne paragrafen, refererer “uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter til en situasjon utenfor din kontroll og konsekvenser som ikke kunne vært unngått selv om alle passende tiltak hadde blitt tatt. Dette kan være krig, terrorhandlinger, betydelig helsefare som utbrudd av alvorlig sykdom på destinasjonen eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold som gjør det umulig å reise trygt tilbake til avreisestedet. Hvorvidt disse situasjonene er "uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter", derimot, avhenger av hver enkelt situasjon.

Det norske utenriksdepartementet (UD) publiserer reiseinformasjon og reiseråd på sine nettsider som nevnt i punkt 17 ovenfor. Vi tar hensyn til utenriksdepartementets reiseråd når vi avgjør om avbestillingsretten beskrevet i denne paragraf 29 er berettiget, men dette er ikke den eneste faktoren vi tar i betraktning. Det er mulig at Utenriksdepartementets reiseråd ikke fremhever problemer som i betydelig grad påvirker leverandørens / hovedaktørens evne til å utføre reisetjenestene som inngår i fler-kontraktspakken din, eller at det kan iverksettes tiltak for å takle problemene som Utenriksdepartementet legger vekt på. Hvis dette er tilfelle, har du ikke rett til å utøve de avbestillingsrettigheter som er beskrevet i denne paragrafen 29.

VIKTIG: Når detgjelder Utenriksdepartementets råd mot unødvendige reiser på grunn av koronaviruset 

Utenriksdepartementet fraråder for øyeblikket unødvendig reise til flere destinasjoner rundt om i verden på grunn av covid-19-pandemien. Utenriksdepartementets reiseråd endres regelmessig, og det er mulig at reiserestiksjoner kan gjelde ditt bestilte reisemål når det er tid for din avreise. Det er også mulig at karantene blir innført etter retur til Norge.

Vær oppmerksom på at selv om utenriksdepartementets reiseråd påvirker destinasjonen din når det er på tide å reise, kan det være at reisetjenestene dine fremdeles er aktive og tilgjengelige for deg. Hvis dette er tilfelle, og forutsatt at ytelsen av reisetjenestene som inngår i fler-kontraktspakken din ikke påvirkes vesentlig av covid-19, gjelder ikke avbestillingsrettighetene beskrevet i denne paragraf 29.

Dersom du ønsker å avbestille reisen din under disse omstendighetene, gjelder avbestillingsreglene beskrevet i punkt 11. Vi refunderer imidlertid alle betalinger du har gjort for hotelloppholdet og for eventuell forhåndsbestilt tranport fra og til flyplassen med oss, og avstår fra å kreveavbestillingsavgift, men hvorvidt du får refusjon for flyet ditt, avhenger av flyselskaps egne regler og vilkår. Dersom flyselskapet ditt tilbyr en full eller delvis tilbakebetaling, vil vi videreføre dette til deg når vi mottar refusjonen fra de. Dersom flyet ditt ikke refunderes, sjekk med forsikringsselskapet ditt om du kan kreve tilbake kostnaden for flybillettene dine gjennom reiseforsikringen din.

30. Hvis leverandøren/hovedaktøren endrer eller kansellerer din fler-kontraktspakke

Dersom du har bestilt en fler-kontraktspakke og leverandøren / hovedaktøren gjør en endring eller avbestiller reisetjenester omfattet av fler-kontraktspakken, vil bestemmelsene i denne paragraf 30 gjelde.

Avbestillingsrettighetene dine avhenger om endringen gjort av leverandøren / hovedaktøren er en "uvesentlig endring" eller en "vesentlig endring". Dette er tydelig beskrevet i pakkereiseloven og kan ha en annen betydning enn du tror: vi forklarer forskjellen nedenfor.

Uvesentlige endringer

Dersom leverandøren / hovedaktøren gjør en uvesentlig endring i reisetjenestene, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg så snart som mulig hvis det er tid til å gjøre det før avreise, men vi har ikke noe erstatningsplikt overfor deg, og hvis du velger å avbestille reisen din vil våre vanlige avbestillingsregler gjelde.

Eksempler på uvesentlige endringer kan være:

Notat om endring av losji og endring av fasiliteter

På grunn av covid-19-pandemien stenger mange hoteller på kort varsel, og vi arrangerer alternativt opphold for mange av våre kunder. Flere av hotellene som holder fortsatt åpen har gjort endringer i tjenestene og fasilitetene de tilbyr for å kunne overholde forskriftene om hygiene og sikkerhet for å beskytte gjester og ansatte mot covid-19. Det er viktig å merke seg at selv om en endring på hotellet ditt eller en endring i hotellets fasiliteter kanskje ikke blir oppfattet som en ”uvesentlig endring” for deg, er endringer i innkvartering og endringer i innkvarteringens hovedkjennetegn ”ubetydelige endringer” i henhold til pakkereiseloven forutsatt de oppfyller kriteriene ovenfor, hvilket de fleste endringer av hotell og fasiliteter gjør.

Dersom flyet ditt fortsatt avreiser som planlagt, refunderes ikke flyet. For å beskytte reisearangører og reisende tillater derfor pakkereiseloven, reisearangøren å sørge for passende alternativ for innkvartering. Kunder har bare rett til å kansellere kostnadsfritt hvis vi ikke kan tilby et alternativ innkvartering av samme eller høyere kategori, med samme hovedfasiliteter og på samme destinasjon.

Vesentlige endringer

Noen ganger kan leverandøren / hovedaktøren behøve å gjøre en vesentlig endring i de bekreftede reisetjenestene. Eksempler på "vesentlige endringer" kan være følgende når de foregår før avreise:

Hvis leverandøren/hovedaktøren må gjøre en betydelig endring eller kansellere dine reiseplaner, vil vi fortelle deg det så snart som mulig og hvis det er tid til å gjøre det før avreise, vil vi tilby deg valget mellom:

i. godta endringene i reisetjenestene eller

ii. avvis endringene i reisetjenestene, avbestille fler-kontraktspakken, og få full tilbakebetaling av alt du har betalt eller

iii. avvis endringene i reisetjenestene, avbestille fler-kontraktspakken og godta et tilbud om alternative reisetjenester hvis vi tilbyr sånne. Hvis du godtar en alternativ fler-kontraktspakke, vil vi informere deg om hvordan den totale kostnaden påvirkes og hvilke ekstra kostnader som forekommer. Dersom den alternative fler-kontraktspakke har lavere kategori eller en lavere totalkostnad, kan du ha rett til prisavslag.

Du må varsle oss om hva du velger innen 7 dager etter at du har fått tilbudet. Hvis vi ikke hører fra deg innen 7 dager, vil vi kontakte deg igjen for å be om et varsel om hva du velger. Hvis du igjen unnlater å svare, vil vi anta at du har valgt å godta endringen eller de alternative reiseelementene.

Forsikring hvis leverandøren/hovedaktøren kansellerer eller foretar en betydelig endring og du godtar refusjon, gir vi full refusjon av premiene du har betalt for reiseforsikring hvis du betalte dem for oss og kan vise at du ikke kan overføre den eller bruke polisen på nytt.

I sjeldne tilfeller kan det hende at vi trenger å kansellere fler-kontraktspakken din, for eksempel når leverandøren / hovedaktøren har kansellert en reisetjeneste som er inkludert i fler-kontraktspakken, og vi forbeholder oss retten til å gjøre dette. Hvis vi trenger å kansellere fler-kontraktspakken din, vil vi kontakte deg så snart som mulig. Vi vil mest sansynlig tilby deg en alternativ fler-kontraktspakke hvis vi har mulighet for det og skal informerer deg om hvordan den totale kostnaden påvirkes og hvilke ekstra kostnader forekommer. Hvis den alternative fler-kontraktspakken har lavere kategori eller lavere kostnad, kan du ha rett til prisavslag. Hvis vi ikke tilbyr deg en alternativ fler-kontraktspakke, eller hvis du foretrekker å avbestille, vil du motta full refusjon for det du har betalt for fler-kontraktspakken.

Du kan ha rett til kompensasjon som følge av avbestillingen av fler-kontraktspakke din, bortsett fra når vi ikke kan tilby en fler-kontraktspakke på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter (i samsvar med paragraf 29), og vi vil informere deg om kanselleringen så snart som mulig før avreise.

31. Vårt ansvar når det gjelder fler-kontraktspakker

1. Når du har bestilt en fler-kontraktspakke der vi fungerer som pakkeorganisator, selv om vi fremdeles er agent for leverandørene/hovedaktørene av reiseelementene du har valgt, vil kontrakten være med leverandørene/hovedaktørene, men vi vil ta ansvar for reiseelementene som utgjør fler-kontraktspakken som “organisator” i henhold til de norske forskriftene av 2018 om pakkereiser og tilknyttede reiseelementer (Pakkereiseloven) som forklart nedenfor. Som sådan er vi ansvarlig for forsvarlig levering av alle reiseelementene som omfattes av fler-kontraktspakken, som forklart på bekreftelsesfakturaen du får. Du må imidlertid varsle oss umiddelbart hvis reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en upassende måte ("Manglende Levering"). Dette gir oss muligheten til å løse problemet under turen. Dersom vi nekter å løse problemet, eller hvis det er nødvendig å løse problemet umiddelbart, kan du løse problemet selv og deretter be om en passende erstatning for rimelige utgifter fra oss. Disse rettighetene gjelder imidlertid ikke hvis det er umulig å løse mangelen eller løsningen medfører urimelige kostnader. I dette tilfellet har du bare rett til å be om prisavslag eller kompensasjon i samsvar med paragraf 3 i punkt 31.

2. Vær oppmerksom på at tiltakene beskrevet i punkt 13 (COVID-19) er tiltak som kreves for å håndtere risikoen ved covid-19 og er en del av en vanlig sikkerhetshåndtering. Når du bestiller turen hos oss, godtar du at disse tiltakene ikke utgjør noen form for mangelfull levering av reisetjenester.

3. Underlagt disse bestillingsvilkårene, hvis vi eller leverandørene/hovedaktørene uaktsomt utfører eller arrangerer disse reiseelementene, og vi ikke avhjelper eller løser klagen innenfor en rimelig periode, og dette har påvirket din glede av fler-kontraktspakken, kan du ha rett til en passende prisreduksjon, kompensasjon eller begge deler. Kompensasjonsnivået vil bli beregnet ved å ta hensyn til alle relevante faktorer som for eksempel, men ikke begrenset til: etter klageprosedyren beskrevet i disse bestillingsvilkårene og i den utstrekning vår, våre ansattes eller leverandørens/hovedaktørens uaktsomhet påvirket den samlede gleden du hadde av fler-kontraktspakken. Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å vise at vi eller leverandørene/hovedaktørene har opptrådt uaktsomt hvis du ønsker å registrere en klage mot oss.

4. Vi er ikke ansvarlig for å betale deg erstatning for noen skade, sykdom, dødsfall, tap, kostnader eller andre krav av noe slag hvis de skyldes:

a. handlingen(e) og/eller unnlatelsen(e) av den/de berørte personen(e), eller

b. handlingen(e) og/eller utelatelsen(e) til en tredjepart som ikke er tilknyttet levering av tjenestene som utgjør fler-kontraktspakken og som var uunngåelige og ekstraordinære, eller

c. force majeure (som definert i paragraf 15).

d. er knyttet til det som er beskrevet i punkt 13 (COVID-19).

5. Vi begrenser erstatningsbeløpet vi kan måtte betale deg hvis vi blir funnet erstatningsansvarlig i henhold til denne paragrafen:

a. tap av og/eller skade på bagasje eller personlige eiendeler og penger. Det maksimale beløpet vi må betale deg for disse kravene er et beløp tilsvarende egenandelen på forsikringspolisen som gjelder denne typen tap per person til sammen, fordi du er påkrevet å ha tilstrekkelig forsikring på plass for å dekke tap av denne typen.

b. Krav som faller under (a) ovenfor og som ikke gjelder personskade, sykdom eller dødsfall. Det maksimale beløpet vi må betale deg for disse kravene er opptil tre ganger prisen betalt av eller på vegne av den/de berørte personen(e) til sammen. Dette maksimalbeløpet betales kun der alt har gått galt og du og ditt reisefølge ikke har mottatt noen fordeler i det hele tatt fra bestillingen.

c. Krav som gjelder internasjonal reise med fly, skip og jernbane, eller opphold på et hotell

i. Omfanget av vårt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset som om vi var transportør i henhold til de aktuelle konvensjonene, som omfatter Warszawa/Montreal-konvensjonen (internasjonale reiser med fly), Athen-konvensjonen (med hensyn til sjøreiser), Bern/Cotif-konvensjonen (med hensyn til jernbanereiser) og Paris-konvensjonen (med hensyn til hotellopphold). Du kan be om eksemplarer av disse konvensjonene fra våre kontorer. Ta gjerne kontakt. I tillegg godtar du at den aktuelle transportørens eller transportselskapets egne “Transportvilkår” gjelder deg på den aktuelle reisen. Når vi ordner med transport for deg, forholder vi oss til vilkårene i disse internasjonale konvensjonene og de nevnte “Transportvilkårene”. Vi erkjenner at alle vilkårene som står i disse “Transportvilkårene” utgjør en del av din bestilling av fler-kontraktspakken fra oss, samt at transportselskapet og de aktuelle “Transportvilkårene” skal anses å være inkludert per referanse i denne bestillingen av fler-kontraktspakken.

ii. Under omstendigheter der en transportør er erstatningsansvarlig overfor deg på grunn av forskriften om nektet ombordstigning av 2004, et eventuelt ansvar vi måtte ha overfor deg på grunn av din bestilling av fler-kontraktspakken, som oppstår på grunnlag av de samme fakta, er begrenset til botemidlene som gis i henhold til forskriften som om (kun for dette formålet) vi var en transportør.

iii. Når vi foretar en utbetaling har vi rett til å trekke fra eventuelle midler som du har mottatt eller har rett til å motta fra transportleverandøren eller hotelloperatøren for den aktuelle klagen eller kravet.

6. Det er en forutsetning for at vi skal godta ansvar i henhold til denne paragrafen at du varsler oss og vår(e) leverandør(er)/hovedaktør(er) i strengt samsvar med klageprosedyrene som står i disse vilkårene.

7. Når betaling gjøres, må personen(e) som mottar den (og deres foreldre eller verge hvis de er under 18 år) også gi oss eller vårt forsikringsselskap eventuelle rettigheter de måtte ha til å forfølge en tredjepart og må gi oss og vårt forsikringsselskap all assistanse vi med rimelighet kan trenge.

8. Vær oppmerksom på at vi ikke kan godta noe erstatningsansvar for noen skade, tap eller utgift eller andre beløp av noen art: (a) som på grunnlag av opplysningene som ble gitt til oss av deg angående bestillingen før vi godtok den, vi ikke kunne ha forutsett at du ville bli påført eller pådra deg, eller (b) relatert til noen forretningsvirksomhet.

9. Vi vil ikke godta ansvar for tjenester eller fasiliteter som ikke var inkludert i din bestillingsbekreftelse eller som ikke var annonsert i vår brosjyre / på vårt nettsted. Eksempler på dette er utflukter du bestiller mens du er borte, eller en tjeneste eller fasilitet som hotellet eller en annen leverandør avtaler å levere til deg.

10. Der det er umulig for deg å reise tilbake til utgangspunktet på den avtalte returdatoen i din fler-kontraktspakke, på grunn av “uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter”, skal vi besørge nødvendig innkvartering (når det er mulig, av sammenlignbar standard) for en periode på ikke mer enn tre døgn per person. Vær oppmerksom på at grensen på 3 døgn ikke gjelder personer med redusert mobilitet, gravide kvinner eller mindreårige uten følge av voksne, og heller ikke personer som trenger spesifikk medisinsk hjelp, under forutsetning av at vi har blitt varslet om disse spesielle behovene minst 48 timer før starten på fler-kontraktspakken. Med hensyn til denne paragrafen, betyr “uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter” krig, terrorhandlinger, betydelig helsefare som utbrudd av alvorlig sykdom på destinasjonen eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold som gjør det umulig å reise trygt tilbake til avreisestedet.

32. Insolvensbeskyttelse for betaling for fler-kontraktspakker

Vi gir økonomisk beskyttelse gjennom vår reisegaranti med Reiseganatifondet. Les mer om hva det innebærer og hvordan du er beskytte på Reiseganatifondets hjemmeside: https://reisegarantifondet.no/arrangorliste-sok.

33. Rask assistanse for fler-kontraktspakker

Hvis du har bestilt en fler-kontraktspakke, og av en eller annen grunn finner deg i vanskeligheter mens du er på ferie, gir vi slik rask assistanse som omstendighetene krever. Spesielt vil vi gi deg riktig informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulbistand, med langdistansekommunikasjon og hjelp til å finne alternative reiseelementer. Når du trenger assistanse som ikke skyldes noen svikt fra vår side, våre ansatte eller underleverandører, er vi ikke erstatningsansvarlig for kostnadene knyttet til alternative reiseelementer eller eventuell annen bistand du trenger. En leverandør/hovedaktør, flyselskap eller annen transportleverandør kan imidlertid betale for eller besørge forfriskninger og/eller passende innkvartering, og du bør i så fall fremsette et krav direkte til dem. Underlagt de andre betingelsene i disse bestillingsvilkårene, vil vi ikke være ansvarlig for noen kostnader, gebyrer eller avgifter du pådrar deg i de ovennevnte omstendighetene, hvis du ikke innhenter vårt forhåndssamtykke før du gjør dine egne reiseordninger. Videre forbeholder vi oss retten til å avkreve deg et gebyr for vår assistanse hvis vanskeligheten er forsettlig forårsaket av deg eller et medlem av ditt reisefølge, eller på annen måte gjennom din egen eller reisefølgets uaktsomhet.